zrušit

LED obrazovky a video-banery

nastává doba audiovizuální komunikace v místě prodeje

Statické tištěné prezentace začínají být v dnešní době nedostačující pro některé formy komunikace se zákazníkem v místě prodeje. Jsme schopni nabídnout vybavení prodejen LED obrazovkami, které online propojíme do naší cloudové služby video~banner™. Klientům zajistíme obsahovou náplň i správu tohoto komunikačního kanálu. Během vteřin tak lze změnit celou komunikační kampaň. Video-banery mají svá specifika v pravidlech přípravy obsahu. Především se
 v naprosté většině případů nepoužívá zvukový doprovod a je nezbytné rychle zaujmout a sdělit pouze nejpodstatnější informace. Video-banery se používají i jako designový doplněk interiérů obchodů a firem, kde se „promítají“ laděné
 slide - show™ tematických fotografií a video-prezentací. Nabízíme veškeré druhy animací, zvláštních efektů a nejmodernějších trendy aplikací, které promění
 a zásadně zatraktivní interiéry vašich obchodů a společností. S námi budete jednoduše držet krok s vývojem audiovizuální komunikace a designu.

Tištěné POS & POP materiály

tradiční prostředky podpory prodeje nezanikají

Tradiční tištěné POS (Point Of Sale – místo prodeje) a POP (Point Of Purchase – místo nákupu) materiály jsou velmi důležitou součástí prezentace zboží. Dobře zvolené a zacílené dokážou upoutat zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho konečné rozhodnutí o koupi. POS & POP jsou vždy nositeli informativního a prodejně podpůrného komunikačního cíle. Při realizaci a umístění je nutné dodržovat grafické zásady a synergii s ostatní komunikační linkou. Dále je umísťovat takovým způsobem, který zaručí jejich maximální účinnost. Instalace a deinstalace krátkodobých materiálů musí proběhnout ve správném čase, aby nedocházelo
 k matení zákazníků. Všechny výše uvedené podmínky jsme schopni stoprocentně naplnit. Naše grafické studio vytvoří design, tiskárna a produkce je vyrobí 
a nainstaluje. To vše velice flexibilně a za optimalizované ceny v produkčním řízení „in-house“ - pod jednou střechou.

Billboardy i netradiční aplikace

atraktivní reklamní komunikace pod širým nebem

Venkovní reklama je ideálním prostředkem pro budování nebo podporu značky či produktu s flexibilním regionálním zacílením. Klientům v rámci mediálního plánu navrhneme vhodné formy out-doorové komunikace a zajistíme plochy na zvolené termíny. Naše centrum reklamní výroby a produkce se postará o reklamní nosiče, které předtím ztvárnili naši grafici a idea-makeři. Zařizujeme i orientační systémy
 a sign-making budov, výrobu a instalace klasických i netradičních 3D nosičů. Spolupracujeme s celou řadou poskytovatelů reklamních ploch, se kterými máme uzavřeny dlouhodobé smlouvy a můžeme tak svým klientům nabídnout mnohdy unikátní cenové podmínky. Nedílnou součástí je samozřejmě reklama v dopravních prostředcích a na out-doorových společenských akcích, které většinou pro své zákazníky i zajišťujeme. Naše produkce se vždy postará o bezchybnou a bezpečnou instalaci či distribuci nosičů včetně nezbytné fotodokumentace.

Události a propagační akce

zážitky, veletrhy, ochutnávky a konference na klíč

Event marketing je činnost, která využívá emoce v marketingové komunikaci a vychází z faktu, že si lidé zapamatují nejlépe to, co prožijí. Event marketing je důležitý nástroj, kterým se snažíme upoutat nové potencionální klienty, prohloubit
 a ovlivňovat vztahy se stávajícími obchodními partnery či upevňovat a budovat loajalitu v týmu. Naše produkce zajistí kompletní organizaci firemní akce včetně vyhledání ideální lokace, cateringu, hostesek a doprovodného programu. Díky filmové postprodukci nemáme problém s profesionální přípravou audiovizuální techniky a se zpracováním poutavé video-reportáže. Event marketing zahrnuje širokou škálu promotion akcí, které zajišťujeme, například:

ochutnávky - sampling | roadshow | team-buildingové akce | recepce | rauty | bankety | slavnostní večeře | firemních akce | večírky | školení | prezentace | konference a semináře | sportovní programy | slavnostní openingy | sponzoring | výstavy a módní přehlídky