zrušit

Marketingová analýza

jednoduše a smysluplně prozkoumáme a doporučíme

Specialisté v obchodním a marketingovém oddělení vám zpracují analýzu, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené
 s vaší společností, značkou, projektem nebo produktem. Díky tomu lze komplexně vyhodnotit minulý a současný stav vaší reklamní marketingové komunikace, nalézt problémy a přijmout nové efektivní postupy. Výstupem je návrh komunikační strategie a koncepce, která maximalizuje přednosti a příležitosti, minimalizuje nedostatky a hrozby a především eliminuje nadbytečné a neefektivní výdaje do reklamy. Součástí je samozřejmě audit procesních informací a současných aktivit
 v kontextu trhu a úrovní komunikace konkurenčních subjektů. Naše marketingové analýzy jsou jednoduše pochopitelné a smysluplně navrhují předmětná řešení, a to v různých podrobnostních úrovních v rámci produktu marketing~agreement™, což je smluvní periodická analýza, strategie, koncepce a verifikace nezbytná pro efektivní a cílené marketingové reklamní aktivity.

Strategie a komunikační koncepce

stanovíme efektivní postupy k dosažení cílů

Na základě analýzy a briefu klienta zpracujeme marketingovou strategii a koncepci, v rámci které stanovíme postupy k dosažení definovaných cílů s maximálním důrazem na efektivitu vynaložených prostředků. Může se jednat o priority
 v celkovém povědomí o společnosti a značce, produktový marketing nebo projektová cílená řešení. Našim klientům navrhujeme komunikační kampaně, které akcentují perspektivu „zvenčí-dovnitř“ a zaměřují se tak primárně na kvalitní definici trhu, potřeby zákazníka, efektivní koordinaci reklamních aktivit a udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky, například pomocí smysluplných věrnostních programů. Součástí každé studie je implementace stávajících nástrojů firemního marketingového mixu (nejčastěji 4P, 4C) a případná doporučení na jeho modifikaci
 v non-promotion aspektech. Naše strategická a koncepční doporučení zpracováváme přehledně a většinou je demonstrujeme pomocí případových studií ve formě video-prezentací či animovaných studií.

Verifikace a aktualizace procesů

ověříme úspěšnost a vyvodíme další postup

Před, respektive po každé reklamní marketingové kampani, či jen dílčí cílené akci, je nezbytné ověřit její účinnost reflexivním porovnáním s výchozím stavem. K tomuto účelu používáme celou řadu prostředků, které umožňují zpětnou vazbu v dané disciplíně. Počínaje průzkumy trhu, výzkumy spotřebitelského chování, monitoringy, přes kontrolní nákupy a zátěžové testy až po on-line analytické nástroje. Na základě získaných informací doporučíme další postupy, rozšíříme komunikační prostředky
 a případně dále zdokonalíme a zefektivníme celý proces. Stejně jako analýzu, strategickou koncepci, tak i verifikaci a aktualizaci komunikačních procesů poskytujeme v rámci našeho smluvního produktu marketing~agreement™, kde si klient zvolí požadovanou podrobnostní úroveň a periodicitu v každém stádiu. Smlouvy marketing~agreement™ uzavíráme s klienty vždy na každou definovanou oblast (company, brand, stores, products, project - campaign), nejlépe však synergicky v rámci full~service™ služeb.

Myšlenková tvorba

vymýšlíme ty nejlepší nápady pro vás

Každý nápad má nějaký začátek a my se postaráme, aby ta správná myšlenka dospěla až k dokonalosti! Na základě záměru naši profesionální idea-makeři načrtnou celou řadu nápadů, které se následně podrobují diskusi a hodnocení realizovatelnosti v kontextu finanční náročnosti a plnění koncepčních cílů. Následně předkládáme klientům myšlenkový draft již oproštěný od neefektivních záměrů
 a ve většině případů již zpracovaný kreativci do navrhovaných vizuálních podob. Idea- making řeší celou informační a vizuální strategii a podobu reklamní kampaně,
 a to včetně specifik použitých komunikačních prostředků. Je nutné rozlišovat mezi statickou či audiovizuální podobou, avšak při zachování přísné jednotné identity všech sdělení. Díky tomu, že všechny procesy probíhají u nás „in - house“ v rámci jednoho týmu, můžeme garantovat rychlá a precizní řešení.

Redakce, stylistika a lokalizace

co napíšeme, to zkontrolujeme či přeložíme

Zkušení textaři, redaktoři a překladatelé se podílejí na jazykově „lahodném“
 a správném podání všech textů, které jsou součástí každé reklamní komunikace
 a vizuální prezentace. Nabízíme redakční zpracování textů, profesionální jazykové korektury a lokalizace do cizích jazyků. Součástí práce copywriterů je také tvorba storyboardů a psaní scénářů pro audiovizuální produkci.

Studio grafické vizualizace

nápady graficky ztvárníme a rozhýbeme

Špičkoví kreativní grafici a zkušení operátoři našeho studia Vám nabídnou vlastní neotřelé návrhy, maximální možnou míru součinnosti a snahy o docílení požadovaného vizuálního podání. Jako podporu k této části produkce využíváme celou řadu profesionálních programů, hardwarové vybavení je založeno na nejmodernějších grafických stanicích Apple. Kreativní ztvárnění jakéhokoliv sdělení je zásadní identifikací subjektu vůči zákazníkům a neotřelost řešení přináší efektivnější odlišení se od konkurence. Design dále zásadním způsobem vyjadřuje postoj klienta a jeho chování na trhu. Dodáváme originální koncepty kreativní vizualizace v kombinaci s chytře vymyšlenou formou primárního sdělení, které dokážou v mnoha případech výrazně posunout výsledný dojem a především dopad na cílovou skupinu. Studio grafické vizualizace nabízí klasické DTP služby, kreativní návrhy a koncepty pro jakoukoliv formu komunikace, tedy od tiskovin až po interaktivní moving design, kde spolupracuje s naší audiovizuální postprodukcí a website studiem.