zrušit

Webové studio a e-marketing

audiovizuální internet už je tady

Naše studio webmakingu je primárně zaměřeno na vývoj interaktivních audiovizuálních webových stránek, 3d360™ prezentací a online služeb, které postupně nahrazují statické formy založené na standardních fotografiích a textech. Nabízíme redesign vašich stávajících stránek a online obchodů s akcentem na AV formu komunikace. Primárně však dokážeme implementovat naše online služby do vašich stávajících webů, a to pouze s minimální součinností stávajících webmasterů. Naši web designeři, front-end developeři a back-end vývojáři poradí
 s implementací online obsahových služeb i málo zkušeným poskytovatelům. V rámci web-makingu se též zabýváme uživatelskými výzkumy, použitelností,
 e - copywritingem, zvyšováním návštěvnosti (SEO, PPC) a webovou analytikou. Pro tuto oblast jsme v partnerském vztahu s renomovanou společností zaměřující se pouze na e- marketing ve všech svých podobách. Naše firma tedy v prvé řadě poskytuje kreativní audiovizuální obsah, design a komunikační kanály, na analytice
 a zvyšování návštěvnosti pak spolupracujeme se specialisty.

Obsahové a komunikační služby online

komunikujte na internetu jednoduše audiovizuálně

Klientům poskytujeme celou řadu online reklamních služeb zaměřenou především na obsahovou správu audiovizuálních komunikačních nástrojů. Většina služeb je založena na našem cloudovém řešení, kde se jednoduchým a přehledným způsobem organizují klientská videa, fotografie a doprovodné informace. Naše společnost vám vyrobí jakoukoliv formu audiovizuálního obsahu a též poskytne jeho potřebnou online správu podle druhu požadované komunikace. Jedná se například o 3d360™ panoramatické prezentace prostředí, produktů a lidí, dále video~channel™ a gallery~photo™ a o celou řadu dalších produkčních služeb
 a online komunikačních prostředků. Našim klientům tak zásadním způsobem ulehčujeme a urychlujeme komunikaci s vytyčenou cílovou skupinou. Vše zajišťuje oddělení online komunikačních služeb ve spolupráci s programovým vývojem
 a audiovizuální produkcí. Samostatnou a velmi důležitou službou je správa
 a „plnění“ profilů na sociálních sítích a youtube, a to vč. sofistikované obsahové náplně a marketingu.

Vývoj web & mobilních aplikací

developeři naprogramují dokonale funkční „it“ prostředí

Naši programátoři v rámci divize U&WE® SOFTWARE vyvíjejí cloudová řešení, web a mobilní aplikace pro potřeby našich online komunikačních služeb, ale i pro klíčové projekty našich klientů. Jsme certifikovanými developery Apple a dokážeme tak nabídnout vývoj a distribuci aplikací, případně audiovizuálních produktů do iTunes Store. Ve vývoji webových a mobilních aplikací opět klademe důraz na audiovizuální interaktivní komunikaci.

Mediální plánování a mediaplány

maximálně efektivně doporučíme „co, kam a kdy“...

Mediální plánování je část přípravy marketingové kampaně, kde se definují strategie a složky komunikačního mixu, přiřadí se jim potřebný objem investic a určí se načasování jejich nasazení. Výstupem mediálního plánování je mediaplán, kde
 se detailně rozpracovávají veškeré komunikační aktivity do daných masových médií. Označuje mimo jiné časový rozvrh, ve kterém budou odvysílány televizní
 či rozhlasové spoty, otištěna inzerce a umístěna venkovní či online reklama.
 Vytváříme podrobný rozpis jednotlivých médií a formátů s uvedením ukazatelů očekávaného reklamního zásahu, ceníkových cen, agenturních provizí, slev
 od médií a od agentury. Mediální plánování zpracováváme klientům na základě detailní marketingové analýzy, strategie a koncepce. Společně s nimi se snažíme
 o maximálně přesnou definici cílových skupin. Následně doporučujeme nejvhodnější komunikační kanály. Při plánování spolupracujeme s naší partnerskou renomovanou mediální agenturou, která nám dodává potřebná analytická data
 a fakta, například o sledovanosti nebo čtenosti daných médií.

Nákup médií a technické podklady

média levně nakoupíme a dodáme 100% podklady

Po schválení mediaplánu vyjednáme s vlastníky médií co možná nejvýhodnější ceny. Vzhledem k tomu, že jsme v partnerském obchodním vztahu s velkou mediální agenturou, garantujeme nákup reklamního času či prostoru za neuvěřitelně nízké ceny. Máme též online přehled o slevových akcích, které vyhlašují televize, rozhlasové stanice, vydavatelé časopisů a vlastníci webových portálů. Zásadní součástí úspěšné realizace každé komunikační kampaně je také kvalita a termín dodání stoprocentních technických podkladů s přidruženou dokumentací. Tzv. „tépéčka“. například definují v jaké podobě a formátech doručujeme podklady pro inzerci, vysílací nosiče s TV spoty, MP3 s rozhlasovou reklamou, soubory v elektronické podobě, adresy serverů a online hyperlinky s komunikačním obsahem pro internetové kampaně. Díky tomu, že veškerou implementaci realizujeme sami „in-house“ v našich studiích, nabízíme nejen optimalizovanou cenu za tuto produkci, ale především bezkonkurenční flexibilitu a schopnost pružně reagovat na případné požadavky klienta a médií.